Specialtransport för långa föremål

Specialtransporter inkluderar alla typer av transporter som är utöver det vanliga: alla föremål som är lite för tunga, lite för breda, lite för långa. Begreppet kan innefatta ömtåliga och väldigt känsliga objekt, tekniska maskiner, skrymmande värdeskåp, kemisk utrustning, ja praktiskt taget allt går att flytta och transportera bara det görs på rätt sätt.

Specialtransport av vindturbin

Anlita en expert för specialtransporter

Det är av största vikt att specialtransporter utförs av en professionell aktör med god kunskap om hur känsliga och skrymmande föremål ska hanteras, som har den utrustning som krävs och som har tillgång till de speciella fordon som i vissa fall behövs användas. Ger man sig på en specialflytt utan kunskap och erfarenhet i bagaget riskerar man dels att skada och förstöra föremålet, och man utsätter också både sig själv och andra för stor fara. Det är därför rekommenderat att noga verifiera den aktör man väljer för hjälp med en specialtransport, för att försäkra sig om att den nödvändiga erfarenheten finns, vilket i sig garanterar att flytten går så smidigt och snabbt som möjligt.

Vilka objekt kräver en specialtransport?

Det finns idag en uppsjö av firmor och bolag specialiserade på specialtransporter och lyft av saker som är lite otympliga, krångliga eller allmänt besvärliga att transportera. Detta kan till exempel inkludera frysdiskar, elskåp, kassaskåp till butiker och privatpersoner, järnbalkar till byggen, värmepannor till fabriker, traktorer och andra större fordon, tekniska maskiner och tryckpressar i varierande storlek. Specialtransporter är helt enkelt ett samlingsnamn för transporter och flytt av föremål som är stora, tunga, bred och långa, men även denna typ av saker behöver ibland transporteras och byta miljö av olika skäl.

Specialtransporter kräver rätt typ av utrustning

Precis som vid alla typer av lyft och flyttar är säkerheten av största vikt när en specialtransport utförs, och det är värt att förvissa sig om att den firma man har valt att anlita inte bara har erfarenhet inom området, utan också har för situationen rätt typ av utrustning. Vagnar, bärselar, domkraft, kranar och hävstänger av olika slag och storlek kan komma att behövas vid större flyttar och lyft, och för att undvika skador både på föremål och iblandade personer krävs alltid adekvat utrustning.