Skåne

Skåne är det landskap som ligger allra sydligast i Sverige och delar nästan gräns med Danmark. Vad Skåne däremot delar gräns med är Östersjön, Blekinge och Halland. Skåne bildar Öresundsregionen tillsammans med öarna Själland, Falster, Lolland, Mön och Bornholm. Skåne ingår idag i Skåne län, som innan 1997 var uppdelat i Kristianstads län och Malmöhus.

 

Skånes natur

Skåne har en mycket rik och välbevarad natur. Det finns bland annat mycket skog i Skåne som framförallt finns i norra delen av landskapet. Mestadels är det lövskog. I södra Skåne finns stora slätter där enorma mängder jordbruk ligger. Dessa är så kallade lerjordbruk och brukar räknas till de bästa i världen.

 

Byggs i Skåne

Det är mycket på gång i Skåne nu. Under hösten 2011 har arbetet påbörjats med att bygga nya järnvägar och perronger i Småland och Skåne för att underlätta för fler människor som ska ta sig till arbetet eller skolan. Just nu är 16 stationer planerade och tre av dem, som påbörjats, beräknas vara klara för invigning den fjärde januari och i bruk efter trettonhelgen.